facebook

INWENTARYZACJE


 Szczegółowe inwentaryzacje zieleni / inwentaryzacje drzew i krzewów  / operaty dendrologiczne:
- do wniosków o zezwolenie na wycinki, 
- jako plany pielęgnacji zieleni istniejącej, 
- ewidencje zieleni istniejącej,
- i inne
 Inwentaryzacje terenów zielonych (zieleń wraz z infrastrukturą)
 Projekty gospodarki drzewostanem (zalecenia pielęgnacyjne, wskazania do usunięcia drzew/krzewów, plan nowych nasadzeń uzupełniających/zastępczych) 
Szacowanie wysokości opłat związanych z wycinką drzew i krzewów,
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
Sporządzanie wniosków o wydanie decyzji o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.
 Prace terenowe do inwenatryzacji zieleni wykonujemy w każdej porze roku!
 Część graficzną opracowań przygotowujemy w formatach np. .dwg, .pdf, .jpg - w zależności od wymagań Zleceniodawcy.
  Przeprowadzamy również inwentaryzacje przyrodnicze

Nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez stronę plikach cookie, ich właściwościach i opcjach przeglądarek, a także sposobie modyfikacji w przypadku braku akceptacji plików cookie, można znaleźć w zakładce Polityka cookie.

Wczytywanie danych...