facebook

KRAJOBRAZ

  Projektowanie:

projektowanie ogrodów

‣ zieleni przy obiektach mieszkalnych i użytkowych,
‣ zieleni osiedlowej, drogowej i miejskiej,
‣ ogrodów przydomowych,
‣ trawników z doborem gatunków lub mieszanek do obsiewu,
‣  nasadzeń zastępczych  (odroczenie opłaty za usunięcie drzew i krzewów),
‣  przesadzenia drzew i krzewów, 
‣  zieleni naprowadzającej przy przejściach dla zwierząt wzdłóż dróg i linii kolejowych,
‣  zieleni izolacyjnej (ochronnej) przy drogach, składowiskach odpadów, obiektach przemysłowych,
‣ i innych.
Zapewniamy nadzór autorski.

  Doradztwo w zakresie:

Wiciokrzew pomorski Lonicera periclymenum Tojeść kropkowana Lysimachia punctata L.

‣ doboru roślin do nasadzeń,
‣ doskonalenia rozwiązań funkcjonalnych istniejących terenów zieleni, w tym ogrodów,
‣ planowania nowych założeń zieleni,
‣ zakładania trawników, doboru gatunków do obsiewu, bądź gotowych mieszanek,
‣ sposobów regeneracji istniejącyh trawników,
‣ i innych zagadnień związanych z zakładaniem i utrzymaniem terenów zieleni.

Projekty zieleni i zagospodarowania terenu powstają w kooperacji projektanta zieleni z architektem posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeńW przypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia procedury zgłoszenia robót budowlanych oraz uzyskania pozwolenia na budowę, nasza firma oferuje sporządzenie wszystkich wymaganych dokumentów, projektu budowlanego zgodnego z aktualnymi przepisami, a także na życzenie inwestora, przeprowadzenie w jego imieniu formalności urzędowych.

Oferujemy również wykonanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów i przedmiarów 
KONTAKT

 Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, biorąc pod uwagę zarówno potrzeby i oczekiwania Klienta, jak i uwarunkowania terenu, na którym ma powstać teren zieleni. 
Nasze projekty tworzone są z uzwzględnieniem praktycznych możliwości realizacji założeń. Zwracamy również uwagę by dobrane przez nas gatunki roślin i zaprojektowane materiały nie sprawiały problemów w przyszłyści pod względem swoich wymagań pielęgnacyjnych, a zarazem tworzyły atrakcyjne otoczenie i cieszyły oko przez cały rok.  
         
 Proces tworzenia projektu zieleni rozpoczyna się od spotkania z Państwem – zwykle dojeżdżamy na umówione miejsce, w dogodnym dla Państwa terminie. Zapoznajemy się z terenem, przeprowadzamy konsultacje, w których wyrażają Państwo swoje oczekiwania. Następnym etapem jest tworzenie koncepcji – planu rozmieszczenia roślin, komunikacji, małej architektury itp. Etap ten kończy się powstaniem projektu koncepcyjnego, zawierającego kolorową planszę przedstawiającą uzgodnione rozwiązania oraz ich graficzne zobrazowanie w trójwymiarze - wizualizacje 3D.

Lilie Lilium

 Ostatecznie uzgodniona wersja projektu koncepcyjnego, zostaje następnie opracowana w projekcie technicznym (wykonawczym), który składa się z dwóch części:
‣ opisowej , obejmującej m.in.:
- opis terenu istniejącego,
- opis panujących warunków siedliskowych (klimat, gleba, ukształtowanie terenu, warunki wilgotnościowe)
- opis ogólnych założeń projektowych,
- zestawienie powierzchni, roślin i urządzeń,
- zalecenia dotyczące sposobu przygotowania podłoża, technik przeprowadzenia robót ziemnych z bilansem mas ziemnych,
- kolejność wykonywania prac,
- opis zaprojektowanych gatunków roślin zawierający ich wymagania i zalecenia pielęgnacyjne,
- ewentualny kosztorys.

‣ graficznej, obejmującej:
- rysunek zasadniczy: projekt wykonawczy (techniczny) w postaci rzutu z wymiarowaniem lub tyczeniem,
- inwentaryzację terenu objętego projektem (jeśli jest wymagana),
- ewentualne rysunki pomocnicze: projekt rozmieszczenia komunikacji w terenie, projekty/przekroje elementów architektury, projekt oczka wodnego, rzuty rabat itp.

do góry
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez stronę plikach cookie, ich właściwościach i opcjach przeglądarek, a także sposobie modyfikacji w przypadku braku akceptacji plików cookie, można znaleźć w zakładce Polityka cookie.

Wczytywanie danych...