facebook

ŚRODOWISKO

 PRZYRODA I ŚRODOWISKO - BADANIA TERENOWE I OPRACOWANIA

Sporządzamy dokumentacje wymagane w procedurze środowiskowej:

- wnioski o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,
- Karty Informacyjne Przedsięwzięć,
- przeprowadzamy inwentaryzacje przyrodnicze,
- przeprowadzamy analizy oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze i na poszczególne formy ochrony przyrody (część przyrodniczą) do Kart Informacyjnych Przedsięwzięć i Raportów o oddziaływaniu na środowisko,
- opracowujemy całe raporty o oddziaływaniu na środowisko oraz na obszary NATURA 2000.

Wykonujemy opracowania, dla potrzeb prac planistycznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego:
- waloryzacje przyrodnicze,
- opracowania ekofizjograficzne,
- prognozy oddziaływania na środowisko

oraz
z inne opracowania związane z ochroną środowiska i przyrody.

Oferujemy również wykonanie  inwentaryzacji dendrologicznych i inwentaryzacji zieleni wymaganych w procedurze uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów oraz dobór gatunków i rozplanowanie nasadzeń zastępczych.

Projektujemy zieleń naprowadzającą przy przejściach dla zwierząt wzdłóż dróg i linii kolejowych.


Nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez stronę plikach cookie, ich właściwościach i opcjach przeglądarek, a także sposobie modyfikacji w przypadku braku akceptacji plików cookie, można znaleźć w zakładce Polityka cookie.

Wczytywanie danych...