facebook

ARCHITEKTURA

  Architekt z doświadczeniem (w branży od 1999 r.) i  uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń, wykonuje projekty budowlane:
- domów jednorodzinnych
- budynków użyteczności publicznej,
- budynków magazynowych i innych
- obiektów technicznyvh i przemysłowych,
- zagospodarowania terenów.
   Ponadto:
- projekty budowlane przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów istniejących,
- adaptacje projektów gotowych,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- projektowanie obiektów inżynieryjnych, np. składowisk, biogazowni
- kosztorysy i przedmiary
- nadzór autorski.


  Zapewniamy koordynację wszystkich branż: 
- architektonicznej,
- konstrukcyjnej,
- sanitarnej,
- elektrycznej.
  Współpracujemy z doświadczonymi i sprawdzonymi branżystami.
  Na życzenie inwestora, przeprowadzamy w jego imieniu formalności urzędowe związane z procedurą uzyskania zarówno decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachzezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, jak i innych decyzji, zgłoszeń i pozwoleń, wymaganych przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. 

Doświadczenie w projektowaniu architektonicznym:

> obiekty przemysłowe 

- port barkowy na terenie elektrowni, 

- przebudowa składowisk odpadów dla elektrowni węglowych, 

- budowa elektrociepłowni biogazowych

> obiekty energetyki 

- przebudowa głównych punktów zasilających

> projekty zagospodarowania terenów publicznych 

- miejsca wypoczynku, place zabaw, wieża widokowa

> rewitalizacja terenów zielonych 

- parki miejskie, zabytkowe cmentarze

> obiekty użyteczności publicznej 

- przedszkola, 

- siedziba ZUS w Szczecinie

> obiekty handlowe 

- sklepy wielkopowierzchniowe typu dyskont

> obiekty mieszkaniowe 

- adaptacja dawnych budynków koszarowych na cele mieszkaniowe


Nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez stronę plikach cookie, ich właściwościach i opcjach przeglądarek, a także sposobie modyfikacji w przypadku braku akceptacji plików cookie, można znaleźć w zakładce Polityka cookie.

Wczytywanie danych...