facebook

ARCHITEKTURA

  Architekt z doświadczeniem (w branży od 1999 r.) i  uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń, wykonuje projekty budowlane:
- domów jednorodzinnych
- budynków użyteczności publicznej,
- budynków magazynowych i innych.
   Ponadto:
- projekty budowlane przebudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów istniejących,
- adaptacje projektów gotowych,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- projektowanie obiektów inżynieryjnych, np. składowisk,
- kosztorysy i przedmiary
- nadzór autorski.


  Zapewniamy koordynację wszystkich branż: 
- architektonicznej,
- konstrukcyjnej,
- sanitarnej,
- elektrycznej.
  Współpracujemy z doświadczonymi i sprawdzonymi branżystami.
  Na życzenie inwestora, przeprowadzamy w jego imieniu formalności urzędowe związane z procedurą uzyskania zarówno decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachzezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, jak i innych decyzji, zgłoszeń i pozwoleń, wymaganych przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.


Wybrane prace wykonane przez Architekta:
Projetkt budowlany biogazowni.Opracowanie w biurze PROJBUD Sp. z o.o. w SzczecinieCzas realizacji: 2015
Projekt budowlany adaptacji budynku mieszkalnego na potrzeby punktu przedszkolnego. Opracowanie w biurze PROJBUD Sp. z o.o. w SzczecinieAdres: ul. Pokoju, Szczecin. Zleceniodawca: Inwestor prywatny. Czas realizacji: 2014/2015
Projekt budowlany składowiska odpadów. Opracowanie w biurze PROJBUD Sp. z o.o. w SzczecinieAdres: ul. Księżnej Anny, Szczecin. Czas realizacji: 2014
Projekty zagospodarowania i dokumenatcje techniczne do zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
Projekt budowlany przebudwy skałdowiska odpadów paleniskowych Dolna Odra. Opracowanie w biurze PROJBUD Sp. z o.o. w Szczecinie  (współautrstwo). Adres: ul. Pokoju, Szczecin. Zleceniodawca: Inwestor prywatny. Czas realizacji: 2013
Projekt budowlany dla budowy sklepu Biedronka. Opracowanie w biurze PROJBUD Sp. z o.o. w SzczecinieAdres: Krosno Odrzeńskie. Czas realizacji: 2012
Projekt koncepcyjny jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Adres: gmina Kobylanka. Zleceniodawca: Inwestor prywatny. Czas realizacji: 2011
Projekt koncepcyjny przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na budynek biurowo-magazynowy. Adres: ul. Modra w Szczecinie. Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Doradztwa Technicznego „Geomor - Technik” Sp. z o. o. Czas realizacji: 2011
Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania lokalu handlowego na gabinet weterynaryjny VETMEDIC - projet budowlany z uzyskaniem pozwolenia budowlanego. Adres: ul. Przyjaciół Żołnierza w Szczecinie. Zleceniodawca: Vetmedic M.Wróbel i Wspólnicy s.c. Czas realizacji: 2010
Projekt przebudowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego z dokumentacją do pozwolenia na budowę. Adres: ul. Lindego w Szczecinie. Zleceniodawca: Inwestor prywatny. Czas realizacji: 2010
Projekt budowlany magazynu na zboże i garażu na maszyny i sprzęt rolniczy. Adres: gmina Siemyśl, powiat Kołobrzeg. Zleceniodawca: Karolówek Sp. z o.o. Czas realizacji: 2010
Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń na przedszkole niepubliczne w parterze budynku. Opracowanie w biurze PROJBUD Sp. z o.o. w Szczecinie (współautrstwo).  Adres: ul. Iwaszkiewicza w Szczecinie. Zleceniodawca: Inwestor prywatny. Czas realizacji: 2009
Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi wraz z jej odwodnieniem w miejscowości Klicko gmina Myślibórz. Opracowanie w biurze PROJBUD Sp. z o.o. w Szczecinie  (współautrstwo). Adres: Klicko, gm. Myślibórz. Zleceniodawca: Miasto I Gmina Myślibórz. Czas realizacji: 2009
Projekt koncepcyjny jednorodzinego budynku mieszkalnego. Opracowanie w biurze PROJBUD Sp. z o.o. w Szczecinie. Adres: Szczecin, Warszewo, ul. Na Stoku. Zleceniodawca: Projbud Sp. z o.o. Czas realizacji: 2009
Projekt koncepcyjny zespołu jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Opracowanie w biurze PROJBUD Sp. z o.o. w Szczecinie. Adres: Szczecin, Bezrzecze. Zleceniodawca: Projbud Sp. z o.o. Czas realizacji: 2009
Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania nieczynnej sali gimnastycznej na obiekt handlowy oraz budowy niezbędnej do funkcjonowania infrastruktury technicznej. Opracowanie w biurze PROJBUD Sp. z o.o. w Szczecinie (współautrstwo). Adres: Krosno Odrzańskie, ul. Piastów. Zleceniodawca: FRAPO-DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. Czas realizacji: 2008
Projekt budowlany Inspektoratu Miejskiego ZUS w Szczecinie. Opracowanie w biurze PROJBUD Sp. z o.o. w Szczecinie (współautrstwo). Adres: Szczecin, ul. Citroena. Zleceniodawca: ZUS Oddział w Szczecinie. Czas realizacji: 2008-2011
Projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku koszarowego na budynek mieszkalny wielorodzinny. Opracowanie w biurze PROJBUD Sp. z o.o. w Szczecinie (współautrstwo). Adres: Krosno Odrzańskie, ul. Piastów. Zleceniodawca: Inwestor prywatny. Czas realizacji: 2007

Nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez stronę plikach cookie, ich właściwościach i opcjach przeglądarek, a także sposobie modyfikacji w przypadku braku akceptacji plików cookie, można znaleźć w zakładce Polityka cookie.

Wczytywanie danych...