facebook

PRACE


POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

PRZYRODA I ŚRODOWISKO

INWENTARYZACJE ZIELENI (dendrologiczne)

INWENTARYZACJE PRZYRODNICZE

PROJEKTY ZAGOSPODAROWANIA I REWITALIZACJE

Wybrane prace:

2023 r.

Inwentaryzacja zieleni pod budowę ronda drogowego w Kunowicach. Zleceniodawca Biuro Projektowe Stradia Design

Obserwacje przyrodnicze i opisy do KIP - stała wspólpraca z biurem opracowań środowiskowych

Analizy przyrodnicze - stała współpraca z biurem opracowań środowiskowych

Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu wokół stawu w Kostrzynie nad Odrą, Zleceniodawca UM Kostrzyn nad Odrą

Projekt placu zabaw na terenie złaobka publicznego w Przecławiu. Zleceniodawca: Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu

Inwenatryzacja zieleni pod budowę drogi w Chojnie. Zleceniodawca Biuro Projektowe Stradia Design

Inwenatryzacja zieleni w Cisewie pod przebudowę drogi w miejscowości. Inwestor: Gmina Kobylanka

Inwenatryzacja zieleni z określeniem sposobu prowadzenia robót budowlanych w pobliżu drzew, dla zieleni parku zabytkowego w Przyjezierzu. Zleceniodawca: PW MAT

Inwentaryzacja zieleni z planem wycinek i nasadzeń zastępczych dla Inwestycji w Lubinie, gm. Międzuzdroje. Zleceniodawca Agrada

Inwenatryzacja zieleni dla terenu pod budowę domów mieszkalnych w Wolinie. Zleceniodawca: UG Wolin


2022 r.

Inwentaryzacja zieleni pod budowę dróg dojazdowych do farmy wiatrowej w Pałczynie. Zleceniodawca Vortex Energy

Inwentaryzacja zieleni pod rozbudowę zakladu produkcyjnego w Kliniskach Wielkich. Zleceniodawca: Krzysztof Polkowski Architektura SJ

Inwentaryzacja zieleni z projektem ochrony drzew dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej w Szczecinie. Zleceniodwaca SEC

Projekt rewitalizacji muru cmentarnego w Dębnie - koncepcja i projekt techniczny, uzyskanie pozwolenia na budowę. Teren zabytku. Zlceniodawca UG Dębno

Inwentaryzacja zieleni z zaleceniami prowadzenia robót budowlanych przy istniejących drzewach dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarmej w Moryniu. Zleceniodawca: Miasto Projekt Gryfino

Obserwacje przyrodnicze i opisy do KIP - stała wspólpraca z biurem opracowań środowiskowych

Projekt placu zabaw w Przecławiu. Zleceniodawca: UG Kołbaskowo

Opis przyrodniczy do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia polegającego na podziale działek w Wąwelnicy. Zleceniodawca: Usługi Projektowe Anna Kazimierska

Opis przyrodniczy do karty Informacyjnej Przedsięwzięcia polagającego na budowie drogi w Starych Brynkach. Zleceniodawca: Ekologpol

Obserwacje faunistyczne dla inwestycji polegającej na budowie domków rekreacyjnych w Wicku. Zleceniodawca : Naturis


2021 r.

Inwentaryzacja przyrodnicza na terenie Portu Police. Zleceniodawca: BBF Sp. z o.o.

Karta Informacyjna Inwestycji polegającej na budowie obiektu holelowego w Świnoujściu. Zleceniodawca: PPA

Inwentaryzacja zieleni z projektem ochrony drzew dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej w Szczecinie. Zleceniodwaca Ankrys - projekowanie i nadzór w budownictwie Krzysztof Olgierd Gojżewski

Inwentaryzacja zieleni w Szczecinku. Zleceniodwaca ALDI

Inwentaryzacja zieleni w pasie ochronnym linii średniego napięcia w  Dolnej Odrze. Zleceniodawca : Execo

Inwentaryzacja zieleni dla inwestycji polegającej na budowie portu barkowego. Zleceniodawca: Projbud

Projekt koncepcyjny i wykonawczy zagospodarowania ogrodu przydomowego w Mierzynie. Zleceniodawca: osoba prywatna

Inwentaryzacja zieleni pod bucowę dróg dojazdowych do farmy wiatrowej w Okonku. Zleceniodawca Vortex Energy

Inwentaryzacja zieleni pod bucowę dróg dojazdowych do farmy wiatrowej w Jastrowiu. Zleceniodawca Vortex Energy

Inwentyaryzacja zieleni w strefie bezpieczeństwa linni kolejowej. Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Policach

2020 r.

Projet koncepcyjny i techniczny zieleni na wysepkach drogowych w Kostrzynie nad Odrą. Zleceniodawca: Miasto Kostrzyn nad Odrą

Projet koncepcyjny, techniczny oraz kosztorysy dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu skweru w Kostrzynie nad Odrą, Zleceniodawca: Misto Kostrzyn nad Odrą

Inwenaryzacja zieleni dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi krajowej w Resku. Zleceniodawca Biuro Projektowe Stradia Design

Inwentaryzacja zieleni przy torach kolejowych. Zleceniodawca: PKP

Inwentaryzacja zieleni terenu pod centrum handlowe w Choszcznie. Zleceniodawca: Europrojekt Gamma Seller Polbau Sp. z o.o. Sp.k.

Inwentaryzacja zieleni pod osiedle domów wielorodzinnych w Szczecinie. Zleceniodawca: Biuro architektoniczne JR Architekt

Inwentaryzacja zieleni terenu przy ul. Niedużej w Szczecinie. Zleceniodawca SEC Szczecin

Opinia ornitologiczna i nazór ornitologiczny dla inwestystycji przy ul. Spiskiej w Szczecinie. Zleceniodawca: Vast Bouw Szczecin

Inwenaryzacja zieleni z planem nasadzen zastępczych dla inwestycji pn. Sparwny i przyjazny środowisku dostęp do infrastuktury Portu w Świnoujściu - inwestycja liniowa. Zleceniodawca: Ivia S.A.

Inwentaryzacja zieleni do wniosku o wycinki przy centrum handlowym w Inowrocławiu. Zleceniodawca: Europrojekt Gamma Seller Polbau Sp. z o.o. Sp.k.

Inwentaryzacja zieleni dla terenu wokół jeziora Lipowo w Dębnie. Zleceniodawca: Urząd Miejski w Dębnie

Inwentaryzacja zieleni terenu przy ul. Na Rajkowo w Szczecinie. Zleceniodawca SEC Szczecin


2019 r.

Projet koncepcyjny rewitalizacji Parku Miejskiego w Myśliborzu. Zl;eceniodawca: UMi G Myślibórz

Inwentaryzacja zieleni dla terenu planowanej inwestycji w Porcie Morskim Police. Zleceniodawca: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Opisy do części przyrodniczej KIP dla inwestycji w Krajniku Dolnym. Zleceniodawca: EKOLOGPOL Henryk Dominiak

Inwentaryzacja terenu przyszłej inwestycji w Krajniku Dolnym. Zleceniodawca: Biuro architektoniczne JR Architekt

Inwentaryzacja przyrodnicza terenu przyszłej inwestycji w Kołobrzegu. Zleceniodawca: PPA

Projekt koncepcyjny zagospodarowania podwórka osiedlowego, pod plac zabaw i teren wypoczynkowy, Kostrzyn nad Odrą. Zleceniodawca: Miasto Kostrzyn nad Odrą 

Inwentaryzacja zieleni wzdłuż przebiegu nowej instalacji ciepłowniczej dla SEC SZczecin. Zleceniodwaca Ankrys - projekowanie i nadzór w budownictwie Krzysztof Olgierd Gojżewski

Inwentaryzacja zieleni przy torach kolejowych. Zleceniodawca: PKP

Inwentaryzacja zieleni na terenie przyszłej stacji transformatorowej w Świnoujściu. Zleceniodawca: PROWEL Ryszard Jerzy Włodarczyk

Projet koncepcyjny zagospodarowania terenu parkowo-rekreacyjnego w Warnikach, Kostrzyn nad Odrą.  Zleceniodawca: Miasto Kostrzyn nad Odrą 

Projekt koncepcyjny i techniczny ogrodu przydomowego w Szczecinie. Zleceniodawca: osoba prywatna2018 r.

Projekt koncepcyjny rewitalizacji terenu o charakterze parkowym, połozonym w Kostrzynie nad Odrą. Zleceniodawca: Miasto Kostrzyn nad Odrą
Projekt koncepcyjny zagospodarrowania terenu podwórka osiedlowego w Kostrzynie nad Odrą. Zleceniodawca: Miasto Kostrzyn nad Odrą
Projekt rewitalizacji dawnych cmentarzy w Kamieńcu i Pargowie, gmina Kołbaskowo. Zleceniodawca: Gmina Kołbaskowo
Inwentaryzacja przyrodnicza terenu przyszłej inwestycji polegającej na budowie zespołu hotelowo-apartamentowego w miescowosci nadmorskiej. Zleceniodawca: PPA
Inwentaryzacja zieleni terenu pod budowę zespołu hotelowo-apartamentowego w miescowości nadmorskiej. Zleceniodawca: PPA
Wykonanie Karty Informacyjnej Przedsiewzięcia dla budowy zespołu hotelowo-apartamentowego w miescowosci nadmorskiej. Zleceniodawca: PPA
Inwenatryzacja zieleni z przygotowaniem dokumentacji do wniosku o zezwolenie na wycinki dla terenu pod inwestycję polegajaca na budowie osiedla mieszkaniowego w Szczecinie. Zleceniodawca: Biuro architektoniczne JR Architekt
Inwenatryzacja zieleni wzdłuż linii kolejowej dla zadania  "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach projektu pn."Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu", Zleceniodawca BBF Sp. z o.o. 
Inwentaryzacja przyrodnicza i opisy przyrodnicze do Raportu o oddziaływaniu na Środowisko dla inwestycji polegającej na budowie hal magazynowych w Szczecinie-Dąbiu. Zleceniodawca: EKOLOGPOL Henryk Dominiak 
Projekt zagospodarowania cypla przy jeziorze Lipno w Dębnie.  Zleceniodawca: Urząd Miejski w Dębnie 
Projekt zieleni przy Bibliotece Miejskiej oraz przy Domu Ślubów w Kostrzynie nad Odrą. Inwestor: Miasto Kostrzyn nad Odrą
Projekt techniczny rewitalizacji Parku Miejskiego, zieleni nad jeziorem Lipno i nad rzeką Kosą oraz skweru przy ul. Baczewskiego w Dębnie. Zleceniodawca: Urząd Miejski w Dębnie


2017 r.
Projekt ogrodu przydomowego w Szczecinie. Inwestor prywatny.
Projekt koncepcyjny zieleni i zagospodarowania terenu skweru przy ul. Baczewskiego w Dębnie. Zleceniodawca: Urząd Miejski w Dębnie
Opisy przyrodnicze do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie osiedla miejszkaniowego w Dziwnowie. Zleceniodawca: EKOLOGPOL Henryk Dominiak 
Opisy przyrodnicze do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie hal magazynowych w Szczecinie-Dąbiu. Zleceniodawca: EKOLOGPOL Henryk Dominiak 
Opisy przyrodnicze do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla terminalu przeladukowo-składowego w Szczecinie. Zleceniodawca: EKOLOGPOL Henryk Dominiak 
Projekt zieleni w obrębie Ronda Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą. Inwestor: Miasto Kostrzyn nad Odrą
Ekspertyza stanu drzew na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Pobierowie. Zleceniodawca: zarządcza Ośrodka
Inwenatryzacja zieleni terenu pod budowę hal magazynowych w Szczecinie, z wyliczeniem opłat administracyjnych za wycinki. Zleceniodawca: firma prywatna
Projekt zieleni w obrębie parkingu w Kostrzynie nad Odrą. Inwestor: Miasto Kostrzyn nad Odrą
Projekt ogrodu przydomowego w Szczecinie. Inwestor i zlleceniodawca: osoba prywatna
Projekt nasadzeń zastępczych na terenie Gminy Stepnica. Zleceniodawca Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o.
Inwenatryzacja przyrodnicza do Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko dla inwestycji polegającej na budowie terminala przeładunkowego w Szczecinie.  Zleceniodawca: EKOLOGPOL Henryk Dominiak 
Inwenatryzacja zieleni  z przygotowaniem dokumentacji do wniosku o zezwolenie na wycinki dla terenu o powierzchni ok. 8 ha, położonego w Szczecinie. 
Projekt zagospodarowania terenu wokół zabytkowego koscioła w Warzymicach wraz za wyeksponowaniem miejsca zabytku. Zleceniodawca: Gmina Kołbaskowo

2016 r.
Inwenatryzacja zieleni z przygotowaniem dokumentacji do wniosku o zezwolenie na wycinki dla terenu pod inwestycję polegajaca na budowie osiedla mieszkaniowego. Zleceniodawca: Biuro architektoniczne JR Architekt
Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenów rekreacyjnych w Dębnie. Zleceniodawca: Urząd Miejski w Dębnie
Projekt koncepcyjny rewitalizacji Parku Miejskiego w Dębnie. Zleceniodawca: Urząd Miejski w Dębnie
Inwenatryzacja zieleni  z przygotowaniem dokumentacji do wniosku o zezwolenie na wycinkidla terenu pod inwestycję polegającą na budowie cmentarza komunalnego. Zleceniodawca: Biuro architektoniczne AS Architektura
Inwenatryzacja zieleni  z przygotowaniem dokumentacji do wniosku o zezwolenie na wycinki dla terenu pod inwestycję polegajacą na budowie biurowca. Zleceniodawca: Biuro architektoniczne JR Architekt
Plan niezbędnych wycinek i wniosek o zezwoelnie na wycinki w ramach porządkowania zieleni parku przypałacowego w Dreżewie. Inwestor: Żuławy Agro Sp. z o.o.
Inwenatryzacja zieleni z przygotowaniem dokumentacji do wniosku o zezwolenie na wycinki dla terenu pod inwestycję polegajaca na budowie osiedla mieszkaniowego. Zleceniodawca: Biuro architektoniczne JR Architekt
Roczna inwentaryzacja przyrodnicza dla terenu projektowanej biogazowni. Zleceniodawca: Firma prywatna
Opisy przyrodniccze do KIP dla inwestycji polegającej na budowie zakładu usługowego w Szczecinie.  Zleceniodawca: EKOLOGPOL Henryk Dominiak 
Opisy przyrodnicze do Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko dla inwestycji polegającej na budowie hal magazynowych w obrębie Moczyły.  Zleceniodawca: EKOLOGPOL Henryk Dominiak 
Inwentaryzacja zieleni z przygotowaniem dokumentacji do wniosku o zezwolenie na wycinki w obrębie prywatnej działki budowlanej. Zleceniodawca: Osoba prywatna
Inwentaryzacja zieleni z przygotowaniem dokumentacji do wniosku o zezwolenie na wycinki dla terenu inwestycji przy skklepie LIDL w Drawsku Pomorskim. Reprezentowanie Inwestora w sprawie uzyskania zezwolenia na wycinkę. Zleceniodawca: Lidl Sp. z o.o. Sp. K
Inwentaryzacja terenów zieleni miasta Dębno. Zleceniodawca: Urząd Miejski w Dębnie  - referencje
Inwentaryzacja zieleni z przygotowaniem dokumentacji do wniosku o zezwolenie na wycinki dla terenu inwestycji polegajacej na budowie hal magazynowych w Kołbaskowie. Zleceniodawca E-L Service
Projekt nowej aranżacji ogrodu przydomowego - koncepcja i projekt techniczny. Zleceniodawca: Osoba prywatna 
Opisy przyrodncize do KIP dla inwestycji polegającej na budowie hal magazynowych.  Zleceniodawca: EKOLOGPOL Henryk Dominiak 

2015 r.
Inwentaryzacja przyrodnicza dla terenu projektowanej biogazowni. Zleceniodawca: Firma prywatna
Inwentaryzacja florystyczna dla terenu planowanej inwestycji w Porcie Morskim Police. Zleceniodawca: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police
Inwentaryzacja zieleni pod inwestycję obejmująca budowę farmy wiatrowej. Zleceniodawca: 
Inwentaryzacja zieleni z przygotowaniem dokumentacji do wniosku o zezwolenie na wycinki dla terenu inwestycji polegajacej na budowie hal magazynowych w Szczecinie Trzebuszu. Zleceniodawca E-L Service
Inwentaryzacja zieleni terenu pod przebudowę GPZ Zdroje  z przygotowaniem dokumentacji do wniosku o zezwolenie na wycinki.  Zleceniodawca: Prowel Ryszard Jerzy Włodarczyk. Inwestor: ENEA Operator Sp. z o. o. POZNAŃ .
nwentaryzacja zieleni terenu projektowanego parkingu z przygotowaniem dokumentacji do wniosku o zezwolenie na wycinki . Zleceniodawca: Lokus Security Sp.z o.o. 
Inwentaryzacja zieleni z przygotowaniem dokumentacji do wniosku o zezwolenie na wycinki dla terenu inwestycji polegajacej na przebudowie ul. Kościuszki w Świnoujściu.   Zleceniodawca Projbud S.K Sp. z o.o.
Inwentaryzacja zieleni z przygotowaniem dokumentacji do wniosku o zezwolenie na wycinki dla terenu BLT Świdwin.   Zleceniodawca BLT Świdwin
Inwentaryzacja zieleni z przygotowaniem dokumentacji do wniosku o zezwolenie na wycinki dla terenu inwestycji polegajacej na przebudowie ul. Kościuszki w Świnoujściu.   Zleceniodawca: PROJBUD Sp.K Sp. z o.o., Inwestor: MIsto Świnoujście
Inwentaryzacja zieleni z przygotowaniem dokumentacji do wniosku o zezwolenie na wycinki dla terenu inwestycji polegajacej na rozbudowie GPZ Niemierzyn.   Zleceniodawca: Prowel Ryszard Jerzy Włodarczyk. Inwestor: ENEA S.A. Oddz. Dystrybucji Szczecin
Inwentaryzacja zieleni z przygotowaniem dokumentacji do wniosku o zezwolenie na wycinki dla terenu inwestycji polegajacej na przebudowie ulicy Wojska Polskiego w Goleniowie, wraz z planem nasadzeń kompensacyjnych ETAP II.   Zleceniodawca: PROJBUD Sp.K Sp. z o.o., Inwestor: Gmina Goleniów
Prace przed wejściem w życie nowych przepisów związanych z zezwoleniem na wycinki ( przed 28. sierpnia 2015 r.)
Inwentaryzacja zieleni z przygotowaniem dokumentacji do wniosku o zezwolenie na wycinki dla terenu inwestycji polegajacej na przebudowie ulicy Wojska Polskiego w Goleniowie, wraz z planem nasadzeń kompensacyjnych ETAP I.   Zleceniodawca: PROJBUD Sp.K Sp. z o.o., Inwestor: Gmina Goleniów
Inwentaryzacja przyrodnicza z określeniem wpływu inwestycji na przyrodę oraz obszary NATURA 2000 dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni. Zleceniodawca: Biogazownia Łąka Sp. z o.o.
Inwentaryzacja zieleni z przygotowaniem dokumentacji do wniosku o zezwolenie na wycinki dla terenu działki położonej w Stargardzie Szczecińskim.  Zleceniodawca: Osoba prywatna
Inwentaryzacja zieleni z przygotowaniem dokumentacji do wniosku o zezwolenie na wycinki dla terenu  (ok. 27 ha) położonego w obrębie Portu Morskiego Police.  Zleceniodawca: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
Inwentaryzacja zieleni dla inwestycji planowanych w Resku. Zleceniodawca: Stradia Design, Szczecin
Opis do części przyrodncizej KIP dla terenu w Bierdusku (woj. wielkopolskie). Zleceniodawca: EKOLOGPOL Henryk Dominiak
Monitoring przyrodniczy terenu Zakładu Odzysku Surowców Mineralnych w Szczecinie. Inwestor: Milex Sp. z o.o. - sprawozdanie z przeprowadzonego monitoringu bez uwag przyjęte przez RDOŚ w Szczecinie
Inwentaryzacja zieleni pod inwestycję obejmująca budowę farm wiatrowych w Gminie Banie. Zleceniodawca: Wiatromill  Sp. z. o.o. 
Analiza szaty roślinnej terenu pod inwestycję w Świnoujściu. Zleceniodawca: Ekoprojekt Sp. z o.o.. Na podstawie opracowania uzyskano zezwolenie z zakazów niszczenia siedlisk i gatunków chronionych.
Inwentaryzacja zieleni oraz opisy do części przyrodniczej do Roportu o oddziaływaniu na środowisko, dla terenu przy ul. Firlika w Szczecinie (teren byłej Stoczni). Zleceniodawca: EKOLOGPOL Henryk Dominiak
Inwentaryzacja zieleni z przygotowaniem dokumentacji do wniosku o zezwolenie na wycinki dla terenu działki położonej w Żółwiej Błoci.  Zleceniodawca: EKOLOGPOL Henryk Dominiak
Inwentaryzacja zieleni dla zadania obejmującego przebudowę nabrzeża Kanału Łarpia w Policach , z zaleceniami pielęgnacyjnymi i określeniem kolizji z planowanym zagospodarowaniem. Zleceniodawca: AS Architektura
Inwentaryzacja zieleni działki o powierzchni 9 ha, położonej w Szczecinie , z określeniem kolizji z planowanym zagospodarowaniem oraz przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia na wycinkę. Zleceniodawca: EKOLOGPOL Henryk Dominiak
Karta informacyjna przedsięwzięcia, z analizą wplywu na obszar NATURA 2000, dla inwestycji polegającej na budowie gospodarstwa agroturystycznego. Zleceniodawca: Osoba prywatna.
Inwentaryzacja zieleni działki o powierzchni 1,2 ha, położonej w Szczecinie , z określeniem kolizji z planowanym zagospodarowaniem oraz przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia na wycinkę. Zleceniodawca: EKOLOGPOL Henryk Dominiak

2014 r.
Inwentaryzacja zieleni działki o powierzchni 0,26 ha w Szczecinie z określeniem kolizji z planowanym zagospodarowaniem. Zleceniodawca: ART Studio Profesjonalnych podłóg  - referencje
Inwentaryzacja zieleni działki o powierzchni 2,5 ha w Szczecinie z określeniem kolizji z planowanym zagospodarowaniem, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia na wycinki wraz z reprezentowaniem Zamawiającego w tej sprawie. Zleceniodawca: North-West Logistic Park1 Sp. z o.o.
Program i harmonogram użytkowania zawierający: inwentaryzacja zieleni , zalecenia pielęgnacyjne oraz plan zagospodarowania zabytkowego parku przypałacowego w Dreżewie. Inwestor: Żuławy Agro Sp. z o.o.  - referencje.
Inwentaryzacja zieleni działek o powierzchni łącznej 0,8 ha w Szczecinie z określeniem kolizji z planowanym zagospodarowaniem. Zleceniodawca: Protea Development S.A. ,  Inwestor: NETTO Sp. z o.o.
Inwentaryzacja zieleni  dla terenu działki o powierzchni 1,3 ha w Marwicach. Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo prywatne  
Analiza przyrodnicza ze wstępną inwentaryzacją przyrodniczą dla terenu działki o powierzchni 1,3 ha w Marwicach. Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo prywatne  
Inwentaryzacja przyrodnicza dla terenu działki  nr 2/11  o powierzchni 40 ha, położonej w Kołobrzegu. Zleceniodawca: CAW Bastion  
Raport o oddziaływaniu na środowisko dla Inwestycji polegającej na rozbudowie CAW Bastion w Kołobrzegu .  Współpraca EKOLOG-POL Henryk Dominiak. Inwestor: CAW Bastion.
Program i harmonogram monitoringu przyrodniczego dla inwestycji polegającej na Budowie Zakładu Odzysku Surowców Mineralnych w Szczecinie (zatwierdzony przez RDOŚ w Szczecinie). Inwestor: Milex Sp. z o.o.  - referencje
Monitoring przedinwestycyjny dla inwestycji polegającej na Budowie Zakładu Odzysku Surowców Mineralnych w Szczecinie. Inwestor: Milex Sp. z o.o. ( sprawozdanie przyjęte bez uwag przez RDOŚ w Szczecinie)  - referencje
Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki wraz z przygotowaniem wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Stacji GPZ Załom . Zleceniodawca: Prowel Ryszard Jerzy Włodarczyk. Inwestor: ENEA Operator Sp. z o. o. POZNAŃ .
Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki oraz inwentaryzacja budowlana do projektu nt. Przebudowa GPZ 110/15 kV „Tanowska” Inwentaryzacja . Zleceniodawca: Prowel Ryszard Jerzy Włodarczyk. Inwestor: ENEA Operator Sp. z o. o. POZNAŃ .

2013 r.
Gospodarka drzewostanem (inwentayzacja, plan nowych nasadzeń, zalecenia pielęgnacyjne) na terenie Cmenatrza Komunalnego w Świnoujściu przy ul. Karsiborskiej. Zleceniodawca: Gmina Miasto Świnoujście  - referencje
Ochrona i zachowanie walorów przyrodniczych i historycznych Puszczy Noteckiej oraz rentrodukcja żółwia błotnego, kumaka nizinnego i traszki grzebieniastej - projekt zieleni i odtworzenia siedlisk rozrodu i bytowania wymienionych gatunków. Zleceniodawca: Projbud Sp.K Sp. zo.o. Inwestor: Nadleśnictwo Karwin - referencje
Inwentaryzacja zieleni (z zaleceniami pielęgnacyjnymi) dawnego cmentarza przy ul. Topolowej w Policach. Zleceniodawca: AS Architektura Agnieszka Szczygielska - referencje
Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem  z zaleceniami pielęgnacyjnymi dla zieleni przydrożnej w Pargowie. Kosztorys inwestorski, przedmiar robót. Zleceniodawca: Gmina Kołbaskow - referencje 
Inwentaryzacja zieleni istniejącej z gospodarką drzewostanem w obrębie działek nr 66/56 i 66/57, obręb Bezrzecze i sporządzenie wniosku o zezwolenie na wycinkę.  Zleceniodawca: Projbud Sp. z o.o. Sp.k. Postępowanie zakończone pozytywną decyzją zezwalającą na wycinkę bez opłat.
Inwentaryzacja przyrodnicza siedlisk i gatunków chronionych, w środowisku lądowym, na terenie Zakładu Odzysku Surowców Mineralnych w Szczecinie. Zleceniodawca: EKOLOGPOL Henryk Dominiak - referencje
Karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na Rozbudowie istniejącego budynku usługowego o pawilon przeznaczony pod stację obsługi samochodów osobowych. Zleceniodawca: Osoba prywatna. 
Opinia w sprawie kierunku rekultywacji w myśl przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz zastosowania mieszaniny popiołowo-żużlowej z Elektrowni DOLNA ODRA dla wyrobiska położonego na dz. nr 79/7, obręb Glinna, gmina Stare Czarnowo (współautorstwo). Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Gryfinie  - referencje
Inwentaryzacja zieleni i sporządzenie wniosku o pozwolenie na wycinkę bez opłat dla składowiska odpadów przy ul. Księżnej Anny w Szczecinie.  Zleceniodawca: Projbud Sp. z o.o. Sp.k. Postępowanie zakończone pozytywną decyzją zezwalającą na wycinkę bez opłat - referencje
Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z gospodarką drzewostanem dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 105 na odcinku Brojce-Kiełpino. Zleceniodawca RODEN ROAD DESIGN POLSKA Sp. z.o.o. Inwentaryzacja stanowi załącznik do Raportu o oddziaływaniu na środowisko. Przyjęta przez RDOŚ w Szczecinie bez uwag  - referencje
Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem w Ustowie. Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie - referencje
Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem z zaleceniami pielęgnacyjnymi dla zieleni przydrożnej w Karwowie. Kosztorys inwestorski i przedmiar robót. Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie - referencje
Inwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka drzewostanem z zaleceniami pielęgnacyjnymi dla zieleni przydrożnej w Siadle Dolnym Kosztorys  inwestorski, przedmiar robót. Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie - referencje

2012 r. 
Ekspertyza przyrodnicza - wpływ inwestycji na obszar Natura 2000. Zleceniodawca: Termika Marian Redes
Raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie wałów przeciwpowodziowych rzeki Warty, gm. Sieradz, woj. łódzkie (na obszarze NATURA 2000). Zleceniodawca:  BPI REDAN Sp. z o.o. Postępowanie zakończone pozytywną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - referencje
Karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie wolnostojącego jednorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z towarzysząca infrastrukturą w miejscowości Lubin, woj.zachodniopomorskie (na obszarze NATURA 2000). Zleceniodawca: Inwestor prywatny.  Postępowanie zakończone pozytywną decyzją organu opiniującego (RDOŚ w Szczecinie) na realizację przedsięwzięcia.
Karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na stworzeniu punktu skupu złomu w miejscowości Kobylanka, woj. zachodniopomorskie. Zleceniodawca: TRANS-PORT Janina Krystyna Drumińska - referencje 
Inwentaryzacja zieleni i dokumentacja niezbędna do wniosku o wycinkę drzew w związku z przebudową promenady  w miejscowości Mielno. Zleceniodawca:  BPI REDAN Sp. zo.o.  Postępowanie zakończone pozytywną decyzją zezwalającą na wycinkę.
Inwentaryzacja oraz dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew w związku z budową Stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Karniewie gm. Pyrzyce. Zleceniodawca: Termika Marian Redes. Postępowanie zakończone pozytywną decyzją zezwalającą na wycinkę - referencje

2011 r. 
Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 202/1 położonej w obrębie geodezyjnym Żółwia Błoć gmina Goleniów. Zleceniodawca: EKOLOGPOL Henryk Dominak - referencje
Inwentaryzacja przyrodnicza terenu byłej żwirowni Karniewo gmina Pyrzyce (dz. nr 67/5, 66/10) (współautorstwo). Zleceniodawca: Termika Marian Redes

DO GÓRY

Doświdczenie Architekta w zakładce ARCHITEKTURA


PROJEKTY POZOSTAŁE

2015 r.
Dokumentacja techniczna odtworzenia użytku zielonego z niwelacją terenu w Marwicach. Zleceniodawca: Przedsiębiorskwo prywatne.
Dokumentacje techniczne ze zgłoszeniem robót nie wymagajacych pozwolenia na budowę dla inwestytcji w obrębie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Kołbaskowo (11 lokalizacji).  Inwestor: Gmina Kołbaskowo.
Projekt zagospodarowania terenu, z projektem zieleni, projektem architektonicznym domku kuchni letniej i wiat na terenie ogrodu przydomowego w Trzebieży (woj. zachodniopomorskie)Zleceniodawca: osoba prywatna.
Projekt zieleni dla terenu dz. nr 3/8 w Szczecinie,  przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów wraz z reprezentowaniem Zamawiającego w tej sprawie. Zleceniodawca: Protea Development S.A., Inwestor: NETTO Sp. z o.o.

2014 r.
Projekt  zieleni z inwentaryzacją drzew i krzewów i gospodarką drzewostanem do zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Sąsiedzkiej w Świnoujściu” . Zamawiający: PROJBUD Sp. z o.o. Sp.K, Inwestor: Miasto Świnoujście
Dokumentacja projektowo-techniczna dla inwestycji polegających na montażu dwóch wiat rekreacyjnych w dwóch lokalizacjach na terenie Gminy Kołbaskowo. Inwestor: Gmina Kołbaskowo (inwestycje zrealizowane)
Dokumentacja projektowo-techniczna dla inwestycji polegających na ustawieniu urządzeń siłowni zewnętrznych oraz wiaty w ośmiu lokalizacjach na terenie Gminy Kołbaskowo. Inwestor: Gmina Kołbaskowo (inwestycje zrealizowane)
Program i harmonogram użytkowania zawierający: inwentaryzacja zieleni , zalecenia pielęgnacyjne oraz plan zagospodarowania zabytkowego parku przypałacowego w Dreżewie. Inwestor: Żuławy Agro Sp. z o.o.  - referencje.
Projekt koncepcyjny i techniczny zieleni, w tym zieleni izolacyjnej dla Stacji GPZ "Niemierzyn".  Zleceniodawca: Prowel Ryszard Jerzy Włodarczyk. Inwestor: ENEA S.A. Oddz. Dystrybucji Szczecin 
Projekt koncepcyjny, budowlany i budowlano-wykonanawczy do zgłoszenia robót budowlanych/pozwolenia na budowę dla inwestycji uzupełniającej ścieżkę rowerową "Szlak Bielika" w gminie Kołbaskowo, zadanie etapowane: ETAP I -  Projekt ścieżki dydaktycznej, zagospodarowania terenu z miejscem wypoczynku, ETAP II - Projekt budowlany platformy widokowej  wraz zaprojektowaniem zieleni dla inwestycji. W skład dokumentacji wchodzą również: kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Inwestor: Gmina Kołbaskowo
Projekt koncepcyjny i techniczny zagospodarowania terenu i zieleni podwórka przy ul. Kadłubka 21,22,23,24 w Szczecinie, do wniosku o dofinansowanie w ramach projektu "Zielone podwórka Szczecina". Zleceniodawca: Zarządca Nieruchomościami i Wspólnotami Mieszkaniowymi PERFEKT  - Projekt znalazł się  wśród ośmiu zwycięskich projektów, wybranych spośród dwudziestu sześciu, ubiegających sie o dofinansowanie  w ramach programu ZIELONE PODWÓRKA SZCZECINA w 2014 roku  - referencje

2013 r.
Projekt koncepcyjny i techniczny zagospodarowania terenu i zieleni dla miejsca wypoczynku w  Warzymicach. Kosztorys inwestorski, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Zleceniodawca: Gmina Kołbaskowo - inwestycja zrealizowana
Projekt koncepcyjny i techniczny zagospodarowania terenu i zieleni dla miejsca wypoczynku w Siadle Górnym, gm. Kołbaskowo. Kosztorys inwestroski, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Zleceniodawca: Gmina Kołbaskowo - inwestycja zrealizowana

2012 r.
Projekt koncepcyjny  i techniczny zagospodarowania terenu i zieleni dla miejsca wypoczynku w Będargowie, gm. Kołbaskowo. Kosztorys  inwestorski, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Zleceniodawca: Gmina Kołbaskowo - inwestycja zrealizowana
Projekt koncepcyjny i techniczny zagospodarowania terenu i zieleni dla miejsca wypoczynku w  Warniku. Kosztorys inwestorski, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Zleceniodawca: Gmina Kołbaskowo - inwestycja zrealizowana
Projekt koncepcyjny i techniczny zieleni w ramach zadania Przebudowa promenady w Mielnie. Zleceniodawca: BPI REDAN Sp. zo.o.
Projekt koncepcyjny ogrodu przydomowego w Szczecinie, przy ul. Kombatantów. Zleceniodawca: Inwestor prywatny - inwestycja zrealizowana

2011  r. 
Projekt koncepcyjny i techniczny zagospodarowania terenu i projekt zieleni dla miejsca wypoczynku w Barnisławiu, gm. Kołbaskowo. Zleceniodawca: Gmina Kołbaskowo - inwestycja zrealizowana - referencje
Projekt koncepcyjny i techniczny zagospodarowania terenu i projekt zieleni dla miejsca wypoczynku w Karwowie, gm. Kołbaskowo. Zleceniodawca: Gmina Kołbaskowo - inwestycja zrealizowana - referencje
Projekt koncepcyjny i techniczny zagospodarowania terenu i projekt zieleni dla miejsca wypoczynku w  Kołbaskowie.  Zleceniodawca: Gmina Kołbaskowo - inwestycja zrealizowana - referencje


WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE


Czyż H., Trzaskoś M., Bury M., Szydłowska J., 2002: Yield of grassland with halophyte plants and folder value of the sward. Materiały Międzynarodowej Konferencji nt. Salt Grasslands and Coastal Meadows in Baltic Region, Neubrandenburg, Niemcy, 3-5 lipca 2002.
Czyż H., Trzaskoś M., Szydłowska J., Malinowski R., 2003: Kształtowanie się zbiorowisk roślinnych na wyspie Chrząszczewskiej w warunkach oddziaływania wód słonych. Acta Agrophisica 83, vol. 1(1), 69-75.
Czyż H., Trzaskoś M., Kitczak T., Szydłowska J., 2003: Kształtowanie się zbiorowisk roślinnych na użytkach zielonych położonych na glebach organicznych, wyłączonych z użytkowania. Materiały Konferencyjne Międzynarodowej Konferencji nt.: “Przyszłość torfowisk Polski”, Szczecin 13-14 września 2003.
Czyż H., Trzaskoś M., Kitczak T., Szydłowska J. 2004: Development of plant communities on organic soil-based grasslands following change in land use. W: The future of Polish mires, red. by Lesław Wołejko, Janina Jasnowska ; Societatis Scientiarum Stetinensis, Agricultural University of Szczecin. - Szczecin : Wydaw. AR, 241-244.
Szydłowska J., Czyż H., 2004: Plonowanie użytku zielonego podsianego mieszankami ze zróżnicowanym udziałem Festulolium. Folia Univ. Agric. Stetin., Agric., 242, 98, 169-174.
Kitczak T., Kiepas-Kokot A., Szydłowska J., 2005: Skład florystyczny użytków zielonych z udziałem Dactylorhiza majalis (Rchib.) P.F. Hunt & Summerh. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych ,507, 269-275.
Czyż H., Bury M., Szydłowska J., 2006: Yield and fodder of salt marsh meadows in Dziwna river valley near Jarzębowo. W: “Salt Grasslands and Coastal Meadows” (pod red. H. Czyża),Wyd. AR w Szczecinie, 97-101(ISBN 83-7317-023-5 978-83-7317-023-0)
Czyż H., Bury M., Szydłowska J., 2006: Yield and fodder of salt marsh meadows in Dziwna river valley. Streszczenia II Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Salt Grasslands and Costal Meadows”, Szczecin – Międzyzdroje, 22-24 czerwca 2006, 39.
Czyż H., Kitczak T., Szydłowska J., 2006: Agroturystyczne wykorzystanie użytków zielonych na przykładzie otuliny jeziora Czarne. Rozdział w “Rozwój lokalny tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału zasobu Skarbu Państwa i jednostek Samorządowych” pod red. B. Mickiewicza. Wyd. Wydz. EiOGŻ AR w Szczecinie, 293-298.
Stelmaszyk A., Szydłowska J., 2006: Charakterystyka fitosocjologiczna śródleśnych użytków zielonych położonych w gminie Kozielice w okolicach Szczecina. Mat. II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Młodzi naukowcy – Praktyce rolniczej” nt.” Innowacje w rolnictwie”, Uniwersytet Rzeszowski, 25-27 kwietnia 2006, 55-60
Trzaskoś M., Szydłowska J., Stelmaszyk A., 2006: Zioła w zbiorowiskach łąk śródleśnych w aspekcie użytkowym i krajobrazowym. Annales UMCS, Sec. E, 61, 319-331
Czyż H., Kitczak T., Szydłowska J., Stelmaszyk A., 2008: Wpływ nawożenia mineralnego na skład florystyczny runi oraz plonowanie łąki dwu- i trzykośnej. Materiały konferencyjne: Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne ekosystemy trawiaste”: Jubileusz 80-lecia profesora Zygmunta Mikołajczaka, 16-18 września 2008, Wrocław s. 21 Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Terenów Zieleni. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Stelmaszyk A., Szydłowska J., 2008: Charakterystyka fitosocjologiczna użytku zielonego wyłączonego z użytkowania. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis: Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica, 264, 7, 95-100
Czyż H., Szydłowska J., Kitczak T., 2009: Łąki śródleśne w aspekcie florystycznym, siedliskowym, użytkowym i przyrodniczym. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 540, 165-173
Czyż H., Kitczak T., Szydłowska J., 2009: Przydatność wybranych nawozów ekologicznych do nawożenia użytków zielonych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 538: 41-48
Szydłowska J., 2009: Kształtowanie się typów florystycznych, ich wartości użytkowej i walorów przyrodniczych na wybranych łąkach śródleśnych w zależności od warunków wilgotnościowych siedliska. Łąkarstwo w Polsce, 12, 199-208
Szydłowska J., 2010: Charakterystyka florystyczna runi oraz ocena fitoindykacyjna warunków siedliskowych wybranych łąk śródleśnych. Rocznik Ochrona Środowiska, 12, 299-312
Czyż H., Kitczak T., Szydłowska J., 2010: Przydatność wybranych nawozów ekologicznych do nawożenia runi pastwiskowej, Łąkarstwo w Polsce, 13, 19-34 DO GÓRY


POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez stronę plikach cookie, ich właściwościach i opcjach przeglądarek, a także sposobie modyfikacji w przypadku braku akceptacji plików cookie, można znaleźć w zakładce Polityka cookie.

Wczytywanie danych...